Отрицание в немския език

Go down

Отрицание в немския език

Писане by AlisonRain on Пон 16 Апр 2018, 11:36

Нека да разгледаме следните схеми при отрицанието:
1. Подлог + сказуемо
2. Подлог + сказуемо + обект
3. Подлог + сказуемо + обект + определение
4. Подлог + сказуемо + обект + определение + субект
5. Подлог + сказуемо + обект + определение + субект + обстоятелство

Основните думи за отрицание са три: <nicht>, <kein> и <nein>. В зависимост от това, коя част от изречението отрича, словореда може да се променя така, че да се получат множество различни изречения.

По-надолу са представени всички възможности на отрицанието, т.е. отрицание на всички възможни части на изречението. Във всяко изречение е подчертана думата, върху която се акцентира.

I. <NICHT>:

Може да отрече всяка една част от изречението. Единствено обекта може да бъде с определителен член (напр. <DAS Buch>). Ето всички възможни варианти:

1. Неделим глагол (пример <kaufen>)

1.1. Изречения:

Ich kaufe. – Аз купувам.
Ich kaufe das Buch. – Аз купувам книга.
Ich kaufe das große Buch. – Аз купувам голямата книга.
Ich kaufe dir das große Buch. – Аз ти купувам голямата книга.
Ich kaufe dir morgen das große Buch. – Аз ще ти купя утре голямата книга.

1.2. Отрицание на сказуемото:

Ich kaufe NICHT.
Ich kaufe das Buch NICHT.
Ich kaufe das große Buch NICHT.
Ich kaufe dir das große Buch NICHT.
Ich kaufe dir morgen das große Buch NICHT.

1.3. Отрицание на подлога:

Nicht ICH kaufe, sondern DU. – Не аз купувам, а ти.
Nicht ICH kaufe das Buch, sondern DU. – Не аз купувам книгата, а ти.
Nicht ICH kaufe das große Buch, sondern DU.
Nicht ICH kaufe dir das große Buch, sondern DU.
Nicht ICH kaufe dir morgen das große Buch, sondern DU.

1.4. Отрицание на обекта:

Ich kaufe nicht das BUCH, sondern die ZEITUNG. – Аз купувам не книгата, а вестник.
Ich kaufe nicht das große BUCH, sondern die große ZEITUNG.
Ich kaufe dir nicht das große BUCH, sondern die große ZEITUNG.
Ich kaufe dir morgen nicht das große BUCH, sondern die große ZEITUNG.

Nicht das BUCH kaufe ich, sondern die ZEITUNG. – Не книгата купувам аз, а вестникът.
Nicht das große BUCH kaufe ich, sondern die große ZEITUNG.
Nicht das große BUCH kaufe ich dir, sondern die große ZEITUNG.
Nicht das große BUCH kaufe ich dir morgen, sondern die große ZEITUNG.

Das BUCH kaufe ich NICHT, aber dafür die ZEITUNG. – Книгата аз няма да купя, а вестникът.
Das große BUCH kaufe ich NICHT, aber dafür die große ZEITUNG.
Das große BUCH kaufe ich dir NICHT, aber dafür die große ZEITUNG.
Das große BUCH kaufe ich dir morgen NICHT, aber dafür die große ZEITUNG.

1.5. Отрицание на определението:

Ich kaufe nicht das GROSSE Buch, sondern das KLEINE. – Аз няма да купувам голямата книга, а малка.
Ich kaufe dir nicht das GROSSE Buch, sondern das KLEINE.
Ich kaufe dir morgen nicht das GROSSE Buch, sondern das KLEINE.

Nicht das GROSSE Buch kaufe ich, sondern das KLEINE. – Не голямата книга купувам, а малката
Nicht das GROSSE Buch kaufe ich dir, sondern das KLEINE.
Nicht das GROSSE Buch kaufe ich dir morgen, sondern das KLEINE.

Das GROSSE Buch kaufe ich NICHT, aber dafür das KLEINE. – Голямата книга няма да купувам, а малката.
Das GROSSE Buch kaufe ich dir NICHT, aber dafür das KLEINE.
Das GROSSE Buch kaufe ich dir morgen NICHT, aber dafür das KLEINE.

1.6. Отрицание на субекта:

Ich kaufe das große Buch nicht DIR, sondern deinem BRUDER. – Аз купувам голямата книга не на теб, а на твоя брат.
Ich kaufe morgen das große Buch nicht DIR, sondern deinem BRUDER.

Das große Buch kaufe ich nicht DIR, sondern deinem BRUDER. – Голямата книга купувам не на теб, а на твоя брат.
Das große Buch kaufe ich morgen nicht DIR, sondern deinem BRUDER.

Nicht DIR kaufe ich das große Buch, sondern deinem BRUDER. – Не на теб купувам голямата книга, а на твоя брат.
Nicht DIR kaufe ich morgen das große Buch, sondern deinem BRUDER.

DIR kaufe ich das große Buch NICHT, aber dafür deinem BRUDER. – На теб аз няма да купувам голямата книга, а на твоя брат.
DIR kaufe ich morgen das große Buch NICHT, aber dafür deinem BRUDER.

1.7. Отрицание на обстоятелството:

Ich kaufe dir das große Buch nicht MORGEN, sondern am MONTAG. – Аз ти купувам голямата книга не утре, а в понеделник.
Das große Buch kaufe ich dir nicht MORGEN, sondern am MONTAG. Голямата книга ще ти купя не утре, а в понеделник.
Dir kaufe ich das große Buch nicht MORGEN, sondern am MONTAG. – На теб ще ти купя голямата книга не утре, а в понеделник.
Nicht MORGEN kaufe ich dir das große Buch, sondern am MONTAG. – Не утре ще ти купя голямата книга, а в понеделник.
MORGEN kaufe ich dir das große Buch NICHT, aber dafür am MONTAG. – Утре няма да ти купувам голямата книга, а в понеделник.

2. Глагол с отделяема приставка (пример <vorlesen – чета, прочитам на глас>)

2.1. Изречения:

Ich lese vor. – Аз чета на глас.
Ich lese das Buch vor. – Азчета книгата на глас.
Ich lese das große Buch vor. – Аз чета голямата книга на глас.
Ich lese dir das große Buch vor. – Аз ти чета голямата книга на глас.
Ich lese dir heute das große Buch vor. – Аз ще ти чета днес голямата книга.

2.2. Отрицание на сказуемото:

Ich lese NICHT vor. – Аз не чета на глас.
Ich lese das Buch NICHT vor.
Ich lese das große Buch NICHT vor.
Ich lese dir das große Buch NICHT vor.
Ich lese dir heute das große Buch NICHT vor.

2.3. Отрицание на подлога:

Nicht ICH lese vor, sondern DU. – Не аз чета на глас, а ти.
Nicht ICH lese das Buch vor, sondern DU.
Nicht ICH lese das große Buch vor, sondern DU.
Nicht ICH lese dir das große Buch vor, sondern DU.
Nicht ICH lese dir heute das große Buch vor, sondern DU.

2.4. Отрицание на обекта:

Ich lese nicht das BUCH vor, sondern die ZEITUNG. – Аз чета на глас не книгата, а вестникът.
Ich lese nicht das große BUCH vor, sondern die große ZEITUNG.
Ich lese dir nicht das große BUCH vor, sondern die große ZEITUNG.
Ich lese dir heute nicht das große BUCH vor, sondern die große ZEITUNG.

Nicht das BUCH lese ich vor, sondern die ZEITUNG. – Не книгата чета аз на глас, а вестинкът.
Nicht das große BUCH lese ich vor, sondern die große ZEITUNG.
Nicht das große BUCH lese ich dir vor, sondern die große ZEITUNG.
Nicht das große BUCH lese ich dir heute vor, sondern die große ZEITUNG.

Das BUCH lese ich NICHT vor, aber dafür die ZEITUNG. – Книгата аз не чета на глас, а вестникът.
Das große BUCH lese ich NICHT vor, aber dafür die große ZEITUNG.
Das große BUCH lese ich dir NICHT vor, aber dafür die große ZEITUNG.
Das große BUCH lese ich dir heute NICHT vor, aber dafür die große ZEITUNG.

2.5. Отрицание на определението:

Ich lese nicht das GROSSE Buch vor, sondern das KLEINE. – Аз чета на глас не голямата книга, а малката.
Ich lese dir nicht das GROSSE Buch vor, sondern das KLEINE.
Ich lese dir heute nicht das GROSSE Buch vor, sondern das KLEINE.

Nicht das GROSSE Buch lese ich vor, sondern das KLEINE. Не голямата книга чета на глас, а малката.
Nicht das GROSSE Buch lese ich dir vor, sondern das KLEINE.
Nicht das GROSSE Buch lese ich dir heute vor, sondern das KLEINE.

Das GROSSE Buch lese ich NICHT vor, aber dafür das KLEINE. – Голямата книга не чета на глас, а малката.
Das GROSSE Buch lese ich dir NICHT vor, aber dafür das KLEINE.
Das GROSSE Buch lese ich dir heute NICHT vor, aber dafür das KLEINE.

2.6. Отрицание на субекта:

Ich lese das große Buch nicht DIR vor, sondern deinem BRUDER. - Аз чета на глас голямата книга не на теб, а на брат ти.
Ich lese morgen das große Buch nicht DIR vor, sondern deinem BRUDER.

Das große Buch lese ich nicht DIR vor, sondern deinem BRUDER. – Голямата книга чета на глас не на теб, а на твоя брат.
Das große Buch lese ich heute nicht DIR vor, sondern deinem BRUDER.

Nicht DIR lese ich das große Buch vor, sondern deinem BRUDER. – Не на теб чета голямата книга, а на твоя брат.
Nicht DIR lese ich heute das große Buch vor, sondern deinem BRUDER.

DIR lese ich das große Buch NICHT vor, aber dafür deinem BRUDER. – На теб не чета на глас голямата книга, а на твоя брат.
DIR lese ich heute das große Buch NICHT vor, aber dafür deinem BRUDER.

2.7. Отрицание на обстоятелството:

Ich lese dir das große Buch nicht HEUTE vor, sondern am MONTAG. – Аз ще ти чета голямата книга не днес, а утре.

Das große Buch lese ich dir nicht HEUTE vor, sondern am MONTAG.

Dir lese ich das große Buch nicht HEUTE vor, sondern am MONTAG.

Nicht HEUTE lese ich dir das große Buch vor, sondern am MONTAG.

HEUTE lese ich dir das große Buch NICHT vor, aber dafür am MONTAG.

3. Сказуемо в минало време (пример <'haben' + vorgelesen>)

3.1. Изреченията:

Ich habe vorgelesen. – Аз четох на глас.
Ich habe das Buch vorgelesen. – Аз четох голямата книгата на глас.
Ich habe das große Buch vorgelesen. – Аз четох голямата книга на глас.
Ich habe dir das große Buch vorgelesen. – Аз ти четох голямата книга на глас.
Ich habe dir gestern das große Buch vorgelesen. – Аз ти четох вчера голямата книга на глас.

3.2. Отрицание на сказуемото:

Ich habe NICHT vorgelesen. – Аз не четох на глас.
Ich habe das Buch NICHT vorgelesen.
Ich habe das große Buch NICHT vorgelesen.
Ich habe dir das große Buch NICHT vorgelesen.
Ich habe dir gestern das große Buch NICHT vorgelesen.

3.3. Отрицание на подлога:

Nicht ICH habe vorgelesen, sondern DU. – Не аз четох на глас, а ти.
Nicht ICH habe das Buch vorgelesen, sondern DU.
Nicht ICH habe das große Buch vorgelesen, sondern DU.
Nicht ICH habe dir das große Buch vorgelesen, sondern DU.
Nicht ICH habe dir gestern das große Buch vorgelesen, sondern DU.

3.4. Отрицание на обекта:

Ich habe nicht das BUCH vorgelesen, sondern die ZEITUNG. – Аз четох на глас не книгата, а вестника.
Ich habe nicht das große BUCH vorgelesen, sondern die große ZEITUNG.
Ich habe dir nicht das große BUCH vorgelesen, sondern die große ZEITUNG.
Ich habe dir gestern nicht das große BUCH vorgelesen, sondern die große ZEITUNG.

Nicht das BUCH habe ich vorgelesen, sondern die ZEITUNG. – Не книгата четох аз на глас, а вестника.
Nicht das große BUCH habe ich vorgelesen, sondern die große ZEITUNG.
Nicht das große BUCH habe ich dir vorgelesen, sondern die große ZEITUNG.
Nicht das große BUCH habe ich dir gestern vorgelesen, sondern die große ZEITUNG.

Das BUCH habe ich NICHT vorgelesen, aber dafür die ZEITUNG. Не четох книгата, а вестника.
Das große BUCH habe ich NICHT vorgelesen, aber dafür die große ZEITUNG.
Das große BUCH habe ich dir NICHT vorgelesen, aber dafür die große ZEITUNG.
Das große BUCH habe ich dir gestern NICHT vorgelesen, aber dafür die große ZEITUNG.

3.5. Отрицание на определението:

Ich habe nicht das GROSSE Buch vorgelesen, sondern das KLEINE. – Аз четох на глас не голямата книга, а малката.
Ich habe dir nicht das GROSSE Buch vorgelesen, sondern das KLEINE.
Ich habe dir gestern nicht das GROSSE Buch vorgelesen, sondern das KLEINE.

Nicht das GROSSE Buch habe ich vorgelesen, sondern das KLEINE. – Не голямата книга четох аз, а малката.
Nicht das GROSSE Buch habe ich dir vorgelesen, sondern das KLEINE.
Nicht das GROSSE Buch habe ich dir gestern vorgelesen, sondern das KLEINE.

Das GROSSE Buch habe ich NICHT vorgelesen, aber dafür das KLEINE. – Голямата книга не прочетох на глас, а малката.
Das GROSSE Buch habe ich dir NICHT vorgelesen, aber dafür das KLEINE.
Das GROSSE Buch habe ich dir gestern NICHT vorgelesen, aber dafür das KLEINE.

3.6. Отрицание на субекта:

Ich habe das große Buch nicht DIR vorgelesen, sondern deinem BRUDER. – Аз прочетох на глас голямата книга не на теб, а на твоя брат.
Ich habe gestern das große Buch nicht DIR vorgelesen, sondern deinem BRUDER.

Das große Buch habe ich nicht DIR vorgelesen, sondern deinem BRUDER. – Голямата книга прочетох на глас не ан теб, а на твоя брат.
Das große Buch habe ich gestern nicht DIR vorgelesen, sondern deinem BRUDER.

Nicht DIR habe ich das große Buch vorgelesen, sondern deinem BRUDER. – Не на теб прочетох голямата книга, а на твоя брат.
Nicht DIR habe ich gestern das große Buch vorgelesen, sondern deinem BRUDER.

DIR habe ich das große Buch NICHT vorgelesen, aber dafür deinem BRUDER. - На теб не прочетох голямата книга, а на твоя брат.
DIR habe ich gestern das große Buch NICHT vorgelesen, aber dafür deinem BRUDER.

3.7. Отрицание на обстоятелството:

Ich habe dir das große Buch nicht GESTERN vorgelesen, sondern am MONTAG. – Аз ти прочетох голямата книга не вчера, а в понеделник.
Das große Buch habe ich dir nicht GESTERN vorgelesen, sondern am MONTAG.
Dir habe ich das große Buch nicht GESTERN vorgelesen, sondern am MONTAG.
Nicht GESTERN habe ich dir das große Buch vorgelesen, sondern am MONTAG.
GESTERN habe ich dir das große Buch NICHT vorgelesen, aber dafür am MONTAG.

II. <KEIN>:

Тя може да отрича единствено обект с НЕопределителен член (напр. <ein Buch>) или с нулев член (напр. <Bücher>). Ето всички възможни варианти:

1. Неделимо сказуемо

1.1. Изречения:

Ich kaufe ein Buch.
Ich kaufe ein großes Buch.
Ich kaufe dir ein großes Buch.
Ich kaufe dir morgen ein großes Buch.

1.2. Отрицание на обекта:

Ich kaufe kein BUCH, sondern eine ZEITUNG.
Ich kaufe kein großes BUCH, sondern eine große ZEITUNG.
Ich kaufe dir kein großes BUCH, sondern eine große ZEITUNG.
Ich kaufe dir morgen kein großes BUCH, sondern eine große ZEITUNG.

Kein BUCH kaufe ich, sondern eine ZEITUNG.
Kein großes BUCH kaufe ich, sondern eine große ZEITUNG.
Kein großes BUCH kaufe ich dir, sondern eine große ZEITUNG.
Kein großes BUCH kaufe ich dir morgen, sondern eine große ZEITUNG.

2. Глагол с делима приставка

2.1. Изреченията:

Ich lese ein Buch vor.
Ich lese ein großes Buch vor.
Ich lese dir ein großes Buch vor.
Ich lese dir morgen ein großes Buch vor.

2.2. Отрицание отрицание на обекта:

Ich lese kein BUCH vor, sondern eine ZEITUNG.
Ich lese kein großes BUCH vor, sondern eine große ZEITUNG.
Ich lese dir kein großes BUCH vor, sondern eine große ZEITUNG.
Ich lese dir heute kein großes BUCH vor, sondern eine große ZEITUNG.

Kein BUCH lese ich vor, sondern eine ZEITUNG.
Kein großes BUCH lese ich vor, sondern eine große ZEITUNG.
Kein großes BUCH lese ich dir vor, sondern eine große ZEITUNG.
Kein großes BUCH lese ich dir heute vor, sondern eine große ZEITUNG.

3. Сказуемо в минало време (пример <'haben' + vorgelesen>)

3.1. Изреченията:

Ich habe ein Buch vorgelesen.
Ich habe ein großes Buch vorgelesen.
Ich habe dir ein großes Buch vorgelesen.
Ich habe dir gestern ein großes Buch vorgelesen.

3.2. Отрицание на обекта:

Ich habe kein BUCH vorgelesen, sondern eine ZEITUNG.
Ich habe kein großes BUCH vorgelesen, sondern eine große ZEITUNG.
Ich habe dir kein großes BUCH vorgelesen, sondern eine große ZEITUNG.
Ich habe dir gestern kein großes BUCH vorgelesen, sondern eine große ZEITUNG.

Kein BUCH habe ich vorgelesen, sondern eine ZEITUNG.
Kein großes BUCH habe ich vorgelesen, sondern eine große ZEITUNG.
Kein großes BUCH habe ich dir vorgelesen, sondern eine große ZEITUNG.
Kein großes BUCH habe ich dir gestern vorgelesen, sondern eine große ZEITUNG.

III. <NEIN>:

Тя може да отрича единстевно цял израз. И се явява отрицателен отговор на въпросително изречение.
avatar
AlisonRain
Писател
Писател

Брой мнения : 147
Join date : 18.03.2018
Age : 29

Вижте профила на потребителя http://alisonrain.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Permissions in this forum:
Не Можете да отговаряте на темите